Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

" Az Isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas és mindaz amit a haza érdekében tesz az ember nem más mint Isten szolgálata"

                                                          - Hunyadi Mátyás

 

Bognár Enkara vagyok. 2004-ben a jó sorsom "véletlenül" elvezetett Pilisszántóra egy téli Nap-forduló Szer-tartásra, ahol koronaőri díszőrséggel kétangyalos címeres lobogót avattak.    ( Országzászló szentelés Pilisszántó 2004. dec. 19. - lásd a linkeknél-)

Ez az esemény olyan mély hatással volt rám, hogy azóta azt érzem, hogy szeretnék mindig Pilisszántón és a Pilis hegyen lenni. Eleinte sátraztam a hegyen, csak hogy ott lehessek. Később úgy hozta a sors, hogy 13 hónapra Pilisszántóra  költözhettem. Életem legszebb 13 hónapját éltem meg, miközben részt vettem a Boldogasszony kápolna építésén, azután sekrestyés lettem Árva Vince pálos atya mellett. Az itt töltött időszakban kezdtem érdeklődni a Pálos Rend iránt. Ekkor jött a gondolat, hogy előadássorozatot szeretnék szervezni a Magyar Pálos Rendről, aminek az első előadását úgy szerveztem, hogy még Szántón éltem. Ezen az előadáson Árva Vince atya mellett Szőnyi József Pilisszántó volt polgármestere és Rostás László a miskolci egyetem előadója tartottak egy több mint három órás előadást, melyet Cseh Zoltán operatőri és vágói munkája tett mindenki számára elérhetővé. Majd 2008-ban folytattam a sorozat szervezését, immár mindenkit felkérve egy előadásra, aki csak foglalkozik a témával. Így jött létre egy 14 előadásból álló (talán egyedülálló) előadássorozat, mely minden a téma iránt érdeklődő ember részére elérhető.

Köszönet mindezért Pilisszántó örökös polgármesterének Szőnyi Józsefnek, aki által belekerülhettem a szántói életbe, illetve Árva Vince atyának akit mélyen tiszteltem és szerettem már akkor is amikor még nem ismertem személyesen.

Alább néhány gondolat és kép az érdeklődés felkeltésére azoknak akik még nem hallottak Pilisszántó sajátos titkairól.

 

Most egy másik előadássorozatot szervezek "PILIS A KIRÁLYI KÖZPONT - ALBA REGIA" főcímmel, melyet Egyed Zoltán tart műholdas képek és levéltári kutatások alapján, minden előadásra meghívott vendégelőadóval. (lásd az előadások menüpontban)

______________________________________________________________________________

 

     Pilisszántó titokzatosságai:

 

 • Keresztes Kő

  (lásd a linkeknél, Pilis titkai....)  

  S a régi temető, ahol Szent Özséb feltételezett sírja található, ahonnan előkerült a Keresztes Kő,( lásd a linkeknél, A pilisszántói temető energetikája)

 

 • Templom címeres, ismeretlen eredetű alapköve

 

 • Régi temető rejtélyes középkori romjai

 

 • Földalatti mesterséges titokzatos keletkezésű folyosó rendszer

 

 • Földalatti gabonatárolók

 

 • Pálos rend születési helye

 

 • Termékenység idollal és profilból ábrázolt kelta férfifejjel belevésett szikla

 

 • Misztikus csengésű Ziribár dűlő jelentése

 

 • A Pilis hegység vitathatatlan kultúrtörténelmi értéke.

 

 • Fura kövek a Pilis hegy zugában.

 

 • Kelta nyílhegyek a Ziribár dűlőből, ugyanott gyanús kurgán domb

 

 • Templom középen beszakadt folyosó

 

 • Kelta, római, avar és honfoglalás kori település maradványok a falu határában

 

 • A falu közlekedési csomópont volt a római korban két átmenő úttal. Egyik Brigettó felé, a másik Dobogókő felé vezetett, a harmadik összekötötte a kettőt. Mérföldkövek, villa, temetkezési hely, őrtorony, pénzek stb. bizonyítják létüket.

 

 • Magyarország első térképén már jegyzik Szántót /Zanto/

 

"......Arra gondoltam, a Pilis környéki szlovák falvak magukkal hozhatták közös szimbólum rendszerüket az őshazából az 1700-as években, hisz a török és a Habsburg elnyomás után a semmibe érkeztek az új letelepülők. Összehasonlítva testvér falvainkat mégis Szántón látom a legtöbb, egyedibb szimbólumokat, amiből azt kell kikövetkeztetnem, hogy érkezésünkkor már itt voltak a többi lelettel együtt, átvettük, azonosultunk velük és őriztük őket. ......."

 

 

(részletek Szőnyi József Pilisszántói szimbólumok című írásából, melyet teljes terjedelmében a Szőnyi József Pilisszántó mindenkori polgármestere című menüpont III-ik részében olvashat a kedves érdeklődő. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a polgármester úr írásait.)

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Pilisszántó a Pálos Rend szülőföldje. Boldog Özséb Szántó mellett építette fel első "Szentkereszt" nevű kolostorát. A Pilis hegy oldalában magasodik Pilis Keresztje. Alatta épült fel Boldogasszonyunk tiszteletére a Boldogasszony kápolna 2006-ban, ahonnan ha letekintünk, a hajdani mészkőbánya helyén ma a Pilis Kapuja mögött a Sziklaszínház látványa tárul elénk. Pilis kapuja mellett a sziklán Wass Albert emléktábla jelzi az örök értékeket. "A FUNDAMENTUM ISTENTŐL VALÓ" ..... "   Az emléktábla mellett gyönyörűen megfaragott kopjafa emlékeztet minden arrajárót, a gyalázatos Trianoni szétdarabolására hazánknak, Kárpát - Hazának.

 

Kép

 

 

 

 

"ÉRTÉKREND A PILISBEN"

 

 

 

 

Néhány kép Egyed Zoltán előadásának Pilisszántót érintő műholdas felvételeiből

Kép

 

 

Kép

 

Kép

 

Kép

 

Kép

  

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-ben a falu régi temetőjében végzett ásatások utáni állagmegóvás miatti visszatemetéskor előkerült Pálos Keresztes Kő, mely igen titokzatos szimbólumrendszeren keresztül üzen a ma emberének az ősi tudásról.

 

http://www.youtube.com/watch?v=qXxbLx_fimo

 

 

 Pilisszántó címere                                                                           

 

Kép

 

Kép

 A rendszerváltáskor Pilisszántónak nem kellett címert kitalálni, hiszen adva volt a templom alapköve, mely hűen tükrözi az ősi értékeket. Az alapkőben elhelyezkedő pajzsforma alsó és felső részét egy szalag választja el, melynek végein tulipán van. A pajzs felső része a kettős betlehemi csillagot, az alsó része pedig három búzakalászt ábrázol. A sumérok az Istent csillaggal jelölték. Ha ez duplázódik, akkor az Istenek Istenét jelenti. A búzakalász Jézust és az életet szimbolizálja.

 

Kép

 

 

 

 

 Baross kúria beszakadt pincéje, ami most falumúzeum

 

 

 

Kép

 

 Lázár deák 1528-as stratégiailag fontos térképén jól látható pirossal aláhúzva Zanto vagyis Pilisszántó neve. Mellette helyezkedik el a Pálos kolostor, ami fölött az ofen szó /ami kályhát jelent/jelzi a lakosság mészégető foglalkozását.

 

 

 Kép

 

 

 

 

Régi térkép az 1700-as évek elejéről, ahol a sűrűn beépített főúton a templom helye üresen áll. Ide nem épülhet más csak a falu temploma.

 

 

 

 A falu központjában  a templom, amely 1760- ban épült. Műholdas felvételek igazolják, hogy a jelenlegi, 1760-ban épült templom előtt már létezett ezen a helyen egy templom.

KépTöbb mint biztos, hogy annak az előző templomnak egy maradvány köve lett az új templomba beépítve, mint alapkő. Sajnos, mint minden, a Magyarság számára fontos történelmi bizonyítékot, ezt is lerobbantották a Habsburgok. A régi temetőben végzett ásatások helyszínén két templomot mutat a műholdas felvételre ráhelyezett régi metszet.  (Egyed Zoltán műholdas kutatásai alapján)


 

 KépBoldogasszony kápolna.

 Árpád-kori körtemplom mintájára épült 2006-ban adományokból és munkafelajánlásokból. Szőnyi József Pilisszántó volt polgármestere elképzelései alapján tervezte: Őrfi József és Makovecz Imre. A két torony két pálos szerzetest szimbolizál. Arcuk a Pilisszántói Pálos Keresztes Kő. A harang alatt egy-egy pirosas kő lett beépítve, melyet a patacsi pálos kolostor romjaiból hoztak Madari Tiborék. A bejárat fölött elhelyezkedő Napmadár szobrot a pilisvörösvári Varázskő KFT. készítette. A bejárattal szemben lévő Boldogasszony szobrot Péterfy László visegrádi szobrászművész álmodta meg és öntötte formába ilyen gyönyörűségesen. A szobor gipszből készült.

Kép

Kép

 

 

 A téli Nap-fordulón, az újjászületés hajnalán

színaranyba öltözik Boldogasszony

 

Kép

 

 

-Trézsi forrás - Szeretet forrás - ( hármas forrás )
az Orosdy kastély fölött

                                                                                                                                                                                                Kép

 

 

 

 Három külön forrás egy barlangban, - amiből az egyik ki van vezetve a zarándokok szomjúságának oltására.

 

 

 

 Kép

 

 2009. Nagyboldogasszony napján zarándokok oltják szomjukat a finom pilisi forrásvízzel.

 

 

 

 

 Kép

 

 

 

 

 

 Barlang belseje