Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NIMRÓD SZOBORAVATÁS

2010.04.19

 

 

NIMRÓD

 

Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim!

 

A sors úgy hozta, hogy mostanra, 2007. június közepére készült el a pilisszántói Csillagösvény tervezett első szobra, a Ménrótnak is nevezett Nimród, a sumér kultúra és városok építője, aki "kezde hatalmassá lenni e földön". Nimród a kezdet, úgy a csillagösvényen, mint a történelmünkben. Mózes ószövetségi idézete van elöl a szoborba vésve, tehát mások hitelesítették bibliai szinten eredetünket. Az ősemlékezet és több külföldi neves kutató szerint a kusiták Kr. előtt 4000 évvel a Kárpát-medencéből Mezopotámiába, a bibliai Sineár földjére vándoroltak, ahol előtte az őslakó káldok laktak.  A kusok továbbvándorló része Etiópiában létrehozta a kusiták országát. Itt született Nimród, az első avatott király, akitől az egyiptomi fáraók is eredeztetik magukat. A kusok országának vallása az Egyisten-hit, aki a minden élet megszületésének alapfeltételét jelentő Napon keresztül válik nyilvánvalóvá a földi ember számára. Nimród alapította többek közt, Úr városát, ahonnan Ábrahám a zsidók ősatyja származik. A szkíták nemzetségét ekkortól tartják számon.

A Dél-Törökországi Nemrud-Dag hegycsúcson Nimród hatalmas emlékhelye védi északról a Mezopotámiai termékeny síkságot. Innen származik nagy királyunk Atilla is.

Feltűnő a hasonlóság a nimrudi teremtésközpontú kultúrvilág és Pilisszántó régészeti leleteinek szintén teremtésközpontú sugallatai, üzenetei között: Ziribár (dülőnév a falu keleti szélén)= az ékiratos szótárból megfejthetően újjászületést jelent, a falu neve Szántó= megtermékenyítő. De itt van a Pilis lábánál talált sziklába vésett 6000 éves termékenység Istennő. Templomunk alapkövébe vésett címerünk ősi szimbólumai: a két hatágú csillag a Teremtő Istent, a búza, a mag, az élet csíráját jelenti. Az ú.n. Keresztes Kő, rejtélyes kőfaragvány titka még nincs megfejtve. Általánosságban is a sumír  Bau Istenanya jelentéstartalma összecseng a mi Boldogasszony tiszteletünkkel. Bau Istenanyának hét lánya volt, mint ahogy a mi Boldogasszonyunknak hét ünnepnapja van az évben. Boldogasszonyunk alakja a templomunk nagyharangjába öntve , a kupola hét képének közepébe festve, a Hétfájdalmas Szűzanya mellékoltár, a szentély gyönyörű Boldogasszony festménye, mind-mind az anyaságot, az élet teremtését, védelmét és tiszteletét hirdeti Szántón. Ezt a hitet koronázza meg az elkövetkezőkben a Pilis hegyre álmodott hét szobor a Boldogasszony kápolnával. Nem lehet véletlen ilyen egyszólamúság.

Mint ahogy az sem, hogy Nimród szobrának avatási időpontjában az égbolt épp az őt megszemélyesítő, az egész égboltot uraló Orion csillagképről, az égi "nagy vadászról" szól.

Nimród íjából a megtermékenyítés nyílvesszeje suhan ki, és íját feszítő keze fölött az égbolt legmagasabb pontján ma délben "megáll a Nap" ami az évnek csak ezen a napján, a fény diadala idején áll így együtt. Ettől kezdve rövidülnek a nappalok egész december 21-ig, a téli Napfordulói., Ziribár napjáig. Így kaptunk égi jóváhagyást a Csillagösvény első szobrának avatásán.

A szobron látható jellemzékekről: a párduckacagány az avatott király szimbóluma, Nimród uralkodói nagyságát szimbolizálja.  A szőlő, mint életfa indái közt látható két arc Nimród két fiát Hunort és Magyart (eredetileg Magor) ábrázolja, akiket a Csodaszarvas vezetett Pannóniába.

A szoborállítás indítéka az elfelejtett Nimród hagyomány felélesztése, tisztelgés minden magyarok ősapja előtt és a nemzeti öntudat vallási áhítatának őrzése!

Az idén még két szobrot kívánunk felállítani Atilla és Árpád emlékezetére.

December 21-ig feltétlenül szeretnénk eljutni Árpád szobrának avatásáig, hogy méltóképp zárhassuk a 2007-es jubileumi Árpád évet.

A csillagösvény első szakaszának három szobra, Nimród, Atilla és Árpád egy "vérvonalban" áll majd az ösvény jobb oldalán. Jövőre az útkanyarulat után még négy stációt,: Szent István, Szent László, Szent Özséb, és Hunyadi Mátyás szobrát kívánjuk felállítani. Ezek a terepviszonyok következtében az ösvény baloldalára kerülnek.

Célunk, hogy aki majd a hét szobor elkészülte után végig megy az ösvényen, és elgondolkodik üzenetén, megérezze és tudatosuljon benne a Boldogasszony misztériuma.  Így zárul egységbe történelmünk dicsősége. Ez a jövőnkbe vezető út erkölcsi alapja!

 

Szőnyi József

Pilisszántó, 2007. június 21.

 

 

Kép Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KépKép

 

 Grandpierre Atilla csillagász kommentárja és képe az égi eseményekről:

 

Az idők mélyéből az alkotók képzeletén át a földi világban újabb testet öltő Nimród szobra tűnik a szemünk elé az ösvényen - nem véletlen, hogy éppen a vízözön utáni első magyar király szobra került első ízben felavatásra.  Az eseményre a szobor  elkészültéhez legközelebb eső időpont 2007. június 21-e, a nyári napforduló adódott. Ez az a nap, amelynek delén az ókorban Nimród néven ismert  csillagkép (ma Orion) legfelső pontján, az íjat feszítő kéz felett, éves pályájának legmagasabb pontján halad át, s delel az égen a Nap. S mert a nyári napforduló idején a leghosszabb a nappal, ekkor érik a függőlegeshez legközelebb eső módon a napsugarak a Föld északin félgömbjét. Az alkotók úgy ítélték, hogy ez egy jel ami azt jelzi, hogy csodamód az égi és földi események a Csillagösvény első állomásának avatásán egybeesnek, hiszen déli 12 órakor az égi Nimród éppen a Napot tartja a kezében. Így nem csak a földi Csillagösvény Nimród szobránál zajló események, hanem aznap az égi jelenségek is Nimródról szóltak, és ebben az égiek csodaszerű szervezőmunkájának keze nyomát is felfedezni véljük. Nem feladatom a szobor jelképrendszerét méltatni, ám nem lehet nem észrevenni azokat a jelzéseket, amelyek a magyar őstörténetre utalnak. Innen sarjad ki az az inda, amely végig tekerődzik a történelmi szoborcsoporton., itt adva életet Hunornak és Magornak. És ez még nem minden. Ha figyelmünket kiterjesztjük az egész avatási eseménysorozatra, Nimród őskirály vissza-visszatérő személyes felügyeletét is észrevehetjük a későbbiek során.

 

 

Kép

 

 

 

Képek az avatásról:

 

Kép Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leleplezve

 

 

 

 

 

 

Kép

 


 Kép

 

 Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép  

Kép

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép