Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pilisszántói Csillagösvény

2010.04.20

 

Pilisszántói Csillagösvény

 

 

A Pilis hegyén épült, 2006 december 21-én reggel megszentelt Boldogasszony kápolnához egy köves gyalogút, a Csillagösvény vezet.

Az ösvény mentén hét stációt kívánunk állítani dicsőséges történelmünk emlékére és példázatára, az utókor okulására!

1.) Az első stáció Nimród már áll. Akkor avattuk amikor az égbolt csillag képén az égi vadász Nimród íját feszítő keze fölött, június 21-én délben, Fényességes Napunk a legmagasabb ponton állt.

2.) Atilla szobra szeptember 26-án, szerdán 18 órakor kerül leleplezésre. Ebben az órában a csillagok Atillára jellemző állása ismét segítő társunk lesz az ünneplésben.

3.) A 2007-es esztendő kiemelkedő évfordulója az 1100 évvel ezelőtti győztes csatának, melyben a hét vezér fejedelme Árpád, biztosította nemzeti megmaradásunkat. A pozsonyi csata, valamint a fejedelem és három fia halálának emlékére, az Árpád-év méltó befejezéseként, a Csillagösvény „vérvonalának” harmadik szobrát, Árpádot,  december 23-án vasárnap, úgyszintén  az ég csillagaival megszentelt órában, 16 órakor tervezzük felavatni.

A ránk mosolygó kozmikus áldások sorában, ugyan ezen nap reggelén, 7 óra 30 perckor a kápolna előtt várjuk a Ziribár-dülő felett újjá születő Fényt. A Teremtő Nap az évnek csak ezen időszakában öltözteti ragyogásba Boldogasszonyunkat a kápolnában.

4.) Jövőre, 2008-ban állítjuk fel hitünk és reményeink szerint Szent István szobrát aki ezer éves útjára bocsátotta Kárpát-medence népeinek biztonságát védő, egyen rangú közösségét garantáló Szent Koronát melynek misztikus erejére építve alapította meg a keresztény államot és bízta Boldogasszonyunk oltalmába.

5.) Szent László király, a nemes lelkű vitéz lovag, a tiszta erkölcs tekintélyének hatalmával növelte az ország elismertségét, erősítette meg népét hazájában.

6.) Boldog Özséb, a pilisi szent, a hegység barlangjaiban élő, tatárok elleni küzdelemben edződött, szent életű férfiakból alapította meg az egyetlen magyar szerzetesi közösséget, a Hazaszeretet és Hit megtestesítőit, a Pálos rendet. A Rend szellemi és erkölcsi ősatyjának rejtélyes módon Thébai Remete Szent Pált választotta.

7.) Az emelkedő kaptató, köves gyalog út tetején, hetedik szoborként, szakrális királyunk Hunyadi Mátyás képviseli az imádságos történelmi rózsa fűzér utolsó gyöngy szemét.

Az idelátogató, a Csillagösvény őseinek üzenetét hordozó hét állomásától kellően átszellemülve, megismerésétől alázathoz jutva, bár talán elfáradva de lélekben megerősödve, szellemileg beavatva, érhet el a célhoz, Boldogasszonyunk anyai kegyelméhez.

Az eldurvult külvilág alacsony színvonalú erkölcsi ingoványából segítséget kereső, kinyújtott kezek, ezen a hegyen kapaszkodót találnak. Itt, a Boldogasszonynál válik minden áldozathozatal áldássá, az Ő vendégeiként álmodhatjuk a szebb jövőt!

A kitűzött nemes cél elérésének, a költségek előteremtésének szigorú alap követelménye hogy csak erkölcsileg tiszta és önzetlen felajánlásból, szeretettel épülhet!

Így fejeződik ki a népakarat, így lesz csorbíthatatlan ereje, így lesz hiteles, tiszteletre méltó, mindenki által vállalható erkölcsi parancs!

 

Pilisszántó. 2007. Nagyboldogasszony napján.

 

Szőnyi József     

                                 

 

 

Kép